Vermelding

Algemeen

De coaches of therapeuten op deze site hebben aantoonbaar nascholing gevolgd op het gebied van mindfulness, positieve psychologie, compassie en/of acceptance and commitment therapy. Hoewel deze site onderdeel is van Voluit leven - training en advies, is het ook mogelijk vermeld te worden als je elders scholing hebt gevolgd.

Voordelen van een vermelding:

 • Je wordt gevonden door mensen die op zoek zijn naar een coach of therapeut met jouw expertise.

 • Vanaf diverse sites (Boom uitgevers Amsterdam, Voluit leven, Centrum Gezond Leven) wordt verwezen naar deze site.

 • Het zoekoverzicht is toegankelijk en niet weggestopt in een site met andere informatie.

 • Alleen coaches en therapeuten met deze specifieke expertise worden vermeld. Door het relatief kleine aantal komt je praktijk eerder onder de aandacht.

 

Kosten

Vermelding tot eind 2020: € 55,00 excl. 21 % Btw.

 

Voorwaarden

Omdat wij zelf geen klachten behandelen van cliënten over de ingeschreven therapeuten, stellen wij de volgende voorwaarden voor een vermelding:

 • Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg en bent ingeschreven in het BIG-register en/of lid van een beroepsvereniging met een duidelijk omschreven beroepscode, klachtenregelement en klachtencommissie.

 • Je hebt een relevante opleiding gevolgd (minimaal HBO, zie het aanmeldformulier).

 • Je hebt nascholing gevolgd op het gebied van mindfulness, positieve psychologie, compassie en/of ACT. We verzoeken je het bewijs van deelname te overleggen.

 • Je hebt een website waarop je aanbod omschreven staat.

Inschrijvingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Wij gaan niet in op verzoeken om hiervan af te wijken.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen ACT-coaches en de coach of therapeut komt tot stand door verzending van het online aanmeldingsformulier.

2. Door verzending van het aanmeldformulier verklaart de coach of therapeut de vermeldingsvoorwaarden van ACT-coaches te kennen en te accepteren.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf beschreven periode. Aan het eind van deze periode ontvangt de coach of therapeut een bericht met de vraag of hij de overeenkomst wil verlengen.

4. ACT-coaches heeft het recht om een vermelding te verwijderen indien blijkt dat de coach of therapeut niet (meer) voldoet aan de voorwaarden die aan de coach of therapeut gesteld zijn. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats.

5. ACT-coaches heeft het recht om een link naar een website te verwijderen wanneer deze website geen transparantie geeft over het aanbod.

Facturering

De vermelding staat binnen 3 werkdagen op de website.

De kosten voor een vermelding worden gefactureerd nadat de vermelding online staat. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de coach of therapeut niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt ACT-coaches zich het recht voor de vermelding te verwijderen. De coach of therapeut blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Aanmelding

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan >>

Nascholingscursussen

Hieronder staan voorbeelden van meerdaagse nascholingscursussen. Deze lijst is niet uitputtend. Als je één of meer van deze nascholingscursussen hebt gevolgd en voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kun je vermeld worden op deze site.

 • Positieve psychologie - RINO-groep

 • Positieve psychologie - GITP

 • Positieve psychologie - Voluit leven

 • Opleiding positieve psychologie - SeeTrue opleidingen
   

 • Mindfulnesstraining - Noud de Haas

 • Mindfulness Based Stress Reduction - Instituut voor mindfulness (IVM)

 • Opleiding tot mindfulnesstrainer - Radboud UMC

 • Mindfulness Based Cognitive Therapy - Ger Schurink & Venu van den Assem

 • Mindfulness voor hulpverleners - Monique Hulsbergen

 • Mindfulness nascholing - I AM-instituut België, David Dewulf

 • Mindfulness nascholing - SeeTrue opleidingen

 • Mindfulness nascholing - Centrum voor mindfulness

 • Mindfulness nascholing - RINO-groep

 • Post HBO-opleiding tot mindfulnesstrainer - HBO-Utrecht

 • Compassietraining voor mindfulness trainers - Frits Koster en Erik van den Brink
   

 • Train-de-trainer Voluit leven (meerdaagse training) - Ernst Bohlmeijer & Monique Hulsbergen

 • Workshop Voluit leven (eendaagse training) in combinatie met de vooropleidingseisen voor deze eendaagse training

 • ACT-cursus - Jacqueline A-Tjak & Ingrid Postma

 • ACT in revalidatie - Karlein Schreurs & Peter Heuts

 • ACT-nascholing - Peter Baldé

 • ACT-nascholing  - SeeTrue opleidingen

 • ACT-nascholing - RINO-groep

 • ...

   

 
 
 
 
 
 
 

© 2017 - 2019 Voluit leven