Disclaimer

Algemeen

Deze website is ontwikkeld om een overzicht te bieden van coaches en therapeuten die zijn geschoold in mindfulness, compassie therapie, positieve psychologie en/of acceptance and commitment therapy.

De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Wij behouden ons het recht voor om vermeldingen te verwijderen indien blijkt dat de coach/therapeut uitgeschreven is uit het BIG-register of niet meer is aangesloten bij een beroepsvereniging met een klachtenregeling.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites met informatie van derden. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. De auteurs van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie.

 

Therapeuten en coaches

De therapeuten en coaches werken zelfstandig. Zij volgen de eigen beroepscode, zijn BIG-geregistreerd of aangesloten bij een beroepsvereniging met een klachtenregeling.

Mindfulness, positieve psychologie, compassietraining en acceptance and commitment therapy worden in diverse settings toegepast, zoals de arbeidshulpverlening, ggz en revalidatiezorg. Bij de keuze voor een coach of therapeut is het van belang rekening te houden met de beroepsachtergrond en de deskundigheid op het specifieke terrein waarop de coach of therapeut begeleiding biedt. Hiernaast kunnen kosten en eventuele vergoedingen van belang zijn bij de keuze voor een coach of therapeut.

 

Klachten

De auteurs van deze site hebben geen zeggenschap over de uitvoering van de begeleiding en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door de coaches en therapeuten aangeboden informatie, producten en diensten.

Wij behandelen geen klachten over de ingeschreven coaches en therapeuten.

Mocht je een klacht hebben over de begeleiding dan kun je je wenden tot de coach of therapeut, en indien je je onvoldoende gehoord voelt tot de beroepsvereniging waar de coach of therapeut bij is aangesloten.

Indien een coach niet meer aangesloten lijkt te zijn bij een beroepsvereniging of is ingeschreven bij het BIG-register kun je dit aan ons doorgeven via info@voluitleven.nl. Wij zullen contact opnemen met de betreffende coach of therapeut en zullen de vermelding verwijderen als dit inderdaad het geval blijkt te zijn.

 
 
 
 

© 2017 - 2019 Voluit leven