Over ACT-coaches

Focus op geestelijke gezondheid

Deze website is opgezet om mensen makkelijk in contact te brengen met therapeuten en coaches die het focus in de behandeling (mede) leggen op het vergroten van geestelijke gezondheid. Dit focus leidt tot meer veerkracht en het vermogen om met lastige situaties, klachten en stress om te gaan. De therapeuten en coaches maken gebruik van mindfulness, compassietraining, positieve psychologie en/of acceptance and commitment therapy.

Kenmerken van geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van klachten, maar heeft onder meer de volgende kenmerken:

  • de aanwezigheid van positieve emoties,

  • veerkracht bij de wisselvalligheden in het leven,

  • het kunnen omgaan met onplezierige ervaringen en tegenslag,

  • persoonlijk groeien door tegenslag,

  • een algemeen gevoel van tevredenheid met het leven,

  • zelfacceptatie en zelfcompassie,

  • eigen talenten kennen en gebruiken,

  • een doel hebben in het leven,

  • betrokkenheid ervaren bij het leven,

  • positieve relaties hebben.

Over de coaches op deze site

De coaches werken zelfstandig. Zij volgen de eigen beroepscode en zijn BIG-geregistreerd en/of aangesloten bij een relevante beroepsvereniging.

De coaches werken in verschillende settings, zoals de arbeidshulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiezorg. Bij de keuze voor een coach is het van belang rekening te houden met de beroepsachtergrond en de deskundigheid op het specifieke terrein waarop de coach begeleiding biedt. Daarnaast is het belangrijk een zekere klik te ervaren met de coach. Vraag voor de eerste afspraak naar de kosten en eventuele vergoedingen.

 

Klachten

De auteurs van deze site hebben geen zeggenschap over de uitvoering van de begeleiding en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door de coaches en therapeuten aangeboden informatie, producten en diensten.

Wij behandelen geen klachten over de ingeschreven coaches en therapeuten.

Mocht je een klacht hebben over de begeleiding dan kun je je wenden tot de coach of therapeut, en indien je je onvoldoende gehoord voelt tot de beroepsvereniging waar de coach of therapeut bij is aangesloten.

Zie ook de disclaimer.

Indien een coach niet meer aangesloten blijkt te zijn bij een beroepsvereniging of niet meer is ingeschreven in het BIG-register kun je dit aan ons doorgeven via info@voluitleven.nl

 

© 2017 - 2019 Voluit leven